Vytisknout

 

  Sál Učebna
Příspěvkové organizace 3.000,-        1.500,-
Akce nekomerčního charakteru (neziskové organizace, zájmové spolky) 5.000,- 2.500,-
Akce komerčního charakteru          7.000,- 3.500,-
Partneři 2.000,- 1.000,-

 

Partneři hradí paušálně náklady na energie. Pronájem je pro partnery zdarma.