Město Znojmo a Znojemská Beseda pořádají akce pro seniory s trvalým bydlištěm ve Znojmě a jeho příměstských částech.

 

Informace o akcích získáte na tel. 515 300 251. Vstupenky na Turistickém informačním centru na Obrokové ulici ve Znojmě, tel. 515 222 552.

 


 

AKTIVITY PRO SENIORY

Máte ve svém okolí seniora, který by uvítal společníka?

 

PROGRAM AKCÍ

 

Červen 2022

  2. 6.   Na střechu Blakánu  15.00   Dukelská 150  J. Eisenbruk, cestovatel
  8. 6.   Cesta Podyjím  15.00  Vančurova 17  B. Mikulášek, cestovatel
  9. 6.     Vesele s písničkou  15.00  Dukelská 150  M. Žídek
 13 .6.  Hudební odpoledne   15.00  Vančurova 17  J. Balada
 15. 6.  Vesele s písničkou  15.00  Vančurova 17  M. Žídek
 23. 6.  Zámek Nové Hrady    6.30  Sládkova ul.  
 27. 6.  Hudební odpoledne  15.00  Vančurova 17   J. Balada

 

Změna programu vyhrazena.

  

CVIČENÍ TAI-CHI 

Ve společenské místnosti Klubu seniorů, Vančurova 17 ve Znojmě je každé úterý od 17.00 do 18.00 hod. cvičení TAI-CHI pod vedením zkušeného lektora. 

Cvičení je vhodné nejen pro seniory. Přijít tak mohou i další zájemci. 

Vstup je pro všechny zdarma.

 


  •  ZÁMEK NOVÉ HRADY, čtvrtek 23. června 2022 

 

ČERVENEC – SRPEN / prázdninový klid v klubech seniorů

 

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

 

Čtvrtek 1. září zájezd – SLOVANSKÁ EPOPEJ / zámek Moravský Krumlov

 

Závaznou přihlášku a zálohu 220 Kč přijímá do 30. června 2022:

V. Slabá, Klub seniorů Vančurova 17, Znojmo, středa 9.00 – 10.00, popř. po domluvě tel. 721 096 741,

E. Kotlínová, Klub seniorů Dukelská 150, Znojmo, tel. 606 281 175

 

 

Vzhledem k měnícím se cenám pohonných hmot a dalšímu zvyšování cen dopravy zde ceny zájezdů neuvádíme. Ke konkrétnímu zájezdu podá informaci včetně aktuální ceny Ľ. Peterková na tel. 515 300 251, 731 401 918.

  

Informaci, kde se přihlásit a popis zájezdů najdete v dokumentu ZAJEZDY 2022.

Ke konkrétnímu zájezdu budou vždy minim. měsíc před konáním zveřejněny podrobné informace, popř. info podá Ľ. Peterková na tel. 515 300 251, 731 401 918.

 

2022 09 01 ZAJEZD Mor.Krumlov

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720