Znojemská Beseda je příspěvkovou organizací Města Znojma, která v oblasti kulturní a  společenské, zabezpečuje místní kulturní a společenské akce, z nichž nejvýznamnější jsou Znojemské historické vinobraní, Pivní slavnosti, Znojemské kulturní léto, Znojemský advent a další.

Znojemská Beseda zároveň provozuje Městské divadlo Znojmo a provádí výpůjční službu divadelních kostýmů. Spolupracuje s dalšími subjekty činnými v oblasti kultury a vzdělávání a podporuje jejich činnost. Zajišťuje vydávání a distribuci Znojemských listů.

V oblasti turistického ruchu poskytuje Znojemská Beseda informační služby obyvatelům města a turistům, zajišťuje propagaci Města Znojma, poskytuje průvodcovskou činnost a zprostředkovatelské služby. V rámci této činnosti provozuje Turistická informační centra na Obrokové ulici 10 a na Jižní přístupové cestě. Dále provozuje prohlídky města a hradebního opevnění, radniční věž, Expozici pivovarnictví a Znojemské podzemí.

 


 

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

 


 

Výroční zprávy Znojemské Besedy

• Výroční zpráva 2014

• Výroční zpráva 2015

• Výroční zpráva 2016

• Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

• Výroční zpráva 2019

• Výroční zpráva 2020

• Výroční zpráva 2021

• Výroční zpráva 2022

 


 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Dotaz adresovaný dne 28. 3. 2024 na Znojemskou Besedu:

• DOTAZ 

• ODPOVĚĎ

 

Dotaz adresovaný dne 9. 2. 2020 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

Dotaz adresovaný dne 21. 1. 2020 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

Dotaz adresovaný dne 17. 9. 2019 na Znojemskou Besedu:

DOTAZ 

ODPOVĚĎ

 

Výroční zpráva o podaných informacích v roce 2020

Výroční zpráva o podaných  informacích v roce 2019


 

Setkávání partnerů Znojemské Besedy

 

3K PLATFORMA

 

Účelem 3K platformy je setkávání partnerů Znojemské Besedy.  

 

Členy jsou Mgr. František Koudela (sektor veřejný), Ing. Denisa Krátká (sektor veřejný), Karel Semotam (sektor veřejný), Bc. Lucie Binko (sektor veřejný), Kamil Tomek (sektor veřejný), Ing. Renata Balíková (sektor privátní), Bc. Jaroslav Chaloupecký (sektor privátní), František Nahodil a Petra Vyskotová (soukromý sektor), Aleš Přepechal (soukromý sektor), Ing. Vladimíra Durajková (veřejný sektor). Cílem setkávání je rozvíjení produktů v rámci cestovního ruchu a tvorba nových. Setkání všech členů probíhá čtvrtletně nebo dle potřeby.

  

 • Zápisy z jednotlivých setkání v roce 2020/2021

 • Soupis partnerů DMO


 

Marketingová strategie

 • Marketingová strategie cestovního ruchu města Znojma 2030

 • Akční plán MICE tourism 2023

 

 

Příspěvková organizace využívá pro zakázky malého rozsahu elektronický nástroj JOSEPHINE.

 

 1 základní cernobílé provedení 1

 kudyznudy black   

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720