Ačkoliv je Znojmo známo spíš vínem než pivem, přesto je dlouholetá i zdejší tradice vaření piva. Pivo se zde vařilo již od roku 1278, kdy římský král Rudolf I. udělil městu Znojmu právo várečné a mílové, až do roku 2009, kdy byla jeho výroba přerušena. V roce 2015 se sem po šestileté odmlce výroba piva vrátila. Vrátila se do míst původního pivovaru v předhradí znojemského hradu, kde se pivo téměř po 300 let vařilo.

 

I další část areálu bývalého pivovaru je využívána ve spojení s tímto mokem, a to ve formě Expozice pivovarnictví jako pobočka Národního zemědělského muzea. Nachází se v nejzajímavější budově areálu bývalého pivovaru – varně. Její technologické zařízení z roku 1930 vyrobené ve Škodových závodech v Plzni tvoří jádro expozice a bylo v roce 2010 prohlášeno kulturní památkou. Do jednoho z exponátů – kádě může návštěvník i vstoupit a prohlédnout si ji zevnitř, kde se formou videosekvence seznámí s historií znojemského pivovaru. Prohlídka exponátů za doprovodu průvodce je doplněna  o historií pivovarnictví ve Znojmě a okolí a o pivu obecně. Expozice pivovarnictví je otevřena za spolupráce s Národním zemědělským muzeem a společností Heineken.

 


 

Historie

Roku 1720 byl vystavěn městský pivovar v místě prvního hradního nádvoří. Město spravovalo svůj pivovar přes 100 let. Zpočátku úspěšně, avšak postupně byl pivovar městem pronajímán a časté střídání nájemníků vedlo téměř k jeho zániku. V poničeném stavu ho v roce 1861 od města odkoupil sládek Tomáš Maural a pivovar se ocitl opět na vzestupu. Maural investoval nejen do stavebních úprav, ale vybudoval i moderní parní kotelnu a sklepy. Pivo se rozváželo jak do vesnic a měst v okolí Znojma, tak i do obcí v sousedním Rakousku.

 

V roce 1885 založil Rudolf Wotzilka hned za hradbami nový pivovar. Oba pivovary (Mauralův i Wotzulkův) po první světové válce přišly o odbyt a potýkaly se s existenčními problémy. A tak vzájemnou dohodou roku 1924 tyto podmínky fúzovaly a nová firma nesla název "První znojemský pivovar a sladovna, akciová společnost". Prosperující pivovar zasáhly události druhé světové války a v roce 1947 dochází k jeho znárodnění. Byl začleněn mezi Středomoravské pivovary a od roku 1960 mezi Jihomoravské pivovary.

 

V roce 1993 byl podnik privatizován prostřednictvím společnosti Hostan. Tato značka je se znojemským pivem neodmyslitelně spojena od 70. let 20. století. Hostan je skutečná historická postava. Jeho jméno se objevuje v roce 1363 v losunkových knihách, kde je uveden jako jeden z mnoha měšťanů, kteří měli právo pivo ve Znojmě vařit. Tvůrcem původního loga byl znojemský výtvarník Miloslav Smutný.  V roce 2001 Hostan odkoupilo brněnské Starobrno a následně v roce 2003 obě společnosti přešly pod značku Heineken, který v roce 2009 kompletně přesunul výrobu piva ze Znojma do Brna a areál pivovaru odkoupilo město. V roce 2014 si část prostor areálu pronajala společnost Znojemský městský pivovar, čímž se začala psát nová historie výroby piva ve Znojmě. 

  03

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720