Opevnění města začalo být budováno již při založení města Znojma před rokem 1226. Z této doby pochází vnitřní příkop a vnitřní hradební pás s obrannými věžemi. V průběhu následujících staletí bylo opevnění rozšiřováno o další hradební zdi. Znojmo bylo svojí polohou na moravsko-rakouské hranici nejlépe fortifikovaným městem mezi Vídní a Prahou. V 17. a 18. století se však změnil styl válčení a středověké hradby již pokroku ve vývoji nedostačovaly. Po napoleonských válkách vedení města postupně přikročilo k demolicím bran a odprodeji do soukromých rukou. Na vnějším pásu opevnění kolem města byly založeny aleje (dnes Městský park). Větší část opevnění se však dochovala a vybrané úseky hradeb a obranné věže je možné navštívit v rámci prohlídkové trasy s průvodcem. Ze všech věží je krásný výhled na město a jeho okolí.

 

radnicee

Radniční věž

Radniční věž, dokončená roku 1448, je hlavní dominantou města Znojma. Byla nepostradatelnou hláskou, ze které bylo možné spatřit jakýkoliv pohyb nepřátel v okolí města, a komunikačním pojítkem mezi hradebními věžemi.

 

 

střelniční věžStřelniční věž

Po neúspěšném obléhání Znojma husitskými vojsky v roce 1425 byla tato hranolová věž přestavěna a roku 1513 modernizována. V 17. a 18. století se na parkánu pod věží nacházela střelnice znojemských ostrostřelců. Na konci 19. století byla věž upravena pro nouzové bydlení.

 

 
vlkVlkova věž 

Vlkova věž je nejmohutnější hranolovou věží znojemského opevnění. Střežila nejdůležitější vjezd do města – Dolní (či Vídeňskou) bránu. V případě ohrožení mohla posádka věže pomocí domluvených signálů dobře komunikovat s obránci Louckého kláštera. Současný tvar střechy je nepůvodní, pochází teprve z 60. let 20. století.

 

 

psí věž

 

Psí věž

Znamenitě dochovaná válcová věž z doby vlády Přemysla Otakara II. Ještě v roce 1870 měla původní střechu. V 70. letech minulého století byla rekonstruována a zároveň byl obnoven původní zubořez.

 

  

střelniční věžNová věž

Nízká válcová věž byla postavena na nejjižnějším konci třetího pásu městského opevnění, a to patrně již po neúspěšném obléhání Znojma rakouskými a uherskými vojsky roku 1404. Na konci 16. století byl horní prostor upraven na pozorovatelnu, kam bylo v dobách ohrožení instalováno dělo. Dnes se zde nachází vyhlídka. Uvnitř věže je umístěna výstava historických zbraní a zbroje.

 

 

prašná věžPrašná věž

Neúplně dochovaná hranolová věž, která vytváří pravoúhlé jižní nároží celé středověké fortifikace města. Ve věži se v 18. století skladoval střelný prach (odtud i její název). Ten roku 1768 explodoval a věž poničil. V této věži je dnes umístěna expozice Historie znojemského opevnění.

 

 

Znojmo 015 

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720