Prodej vstupenek

 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).

 • Návštěvníci jsou povinni vstupenku uchovat po celou dobu prohlídky a na případné  požádání ji znovu předložit.

 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu. Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

 • Pro uplatnění nároku na slevu je nutno předkládat odpovídající doklady. Lze uplatnit pouze jeden druh slevy.

 • Ceník vstupného je vyvěšen u pokladny.

 

Organizační a bezpečnostní pokyny

• Návštěvníky věže upozorňujeme na sníženou viditelnost, místa se sníženým stropem, nerovný povrch, schody, úzké průchody.

• Objekt není vybaven zdvihacím zařízením, na ochoz ve výši 56 m vede 162 schodů, objekt není vybaven pro míjení se osob po úzkém schodišti v obou směrech.

• V horní části věže je stupnice nášlapového schodiště  pouhých 13 cm, schody jsou příkré a úzké, je nutno našlapovat bokem.

• Vzhledem k průchodnosti o max. rozpětí 40 cm zde v jednom místě hrozí uvíznutí mezi trámy, je možný průchod pouze bokem. Z těchto důvodů se osobám s vážnými poruchami pohybového ústrojí a zraku vstup nedoporučuje.

• Vstup lze umožnit pouze s dostačujícím individuálním doprovodem zajišťující plynulost provozu radniční věže po dohodě s personálem pokladny.

• Upozorňujeme, že prohlídka objektu není vhodná pro osoby trpící závratí, klaustrofobií a nesnášející průvan.

• Upozorňujeme na rizika propadu nebo pádu malých dětí.

• Prohlídka objektu je individuální, bez průvodce, možnost zapůjčení audioprůvodce na ochoze.

• Děti ve věku do 15 let mají povolen přístup jen v doprovodu osob starších 18 let. Za chování nezletilých osob jsou odpovědni rodiče příp. pedagogický dozor.

• Osobám důvodně podezřelých z opilosti je přístup do objektu zakázán.

• Psům a jiným domácím zvířatům není vstup dovolen.

• Upozorňujeme, že z konstrukčních důvodu je v radniční věži stížen zásah záchranných složek.

 

Z hlediska bezpečnosti je maximální přípustný počet návštěvníků věže 40 osob, další zájemci o prohlídku jsou povinni uposlechnout pokynů personálu pokladny, upozorňujeme na možnou čekací dobu.

 

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pokladní. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a zajištění plynulosti návštěvnického provozu, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

 

 

Je zakázáno 

• Opouštět vymezenou trasu.

• Rušit hlukem ostatní návštěvníky.

• Vyklánět se z okýnek, plivat, házet předměty a pokřikovat.

• Jíst a pít.

• Jakkoliv manipulovat se zabezpečovacími, větracími, osvětlovacími a jinými  zařízeními ve všech prostorách radniční věže.

• Jakékoliv znečišťování prostor radniční věže.

• Jakkoliv poškozovat a ohrožovat objekt, zejména psát nebo malovat po zdech a stěnách.

  

Obzvlášť přísně pod pokutou je zakázáno

• Kouřit v prostorách celého objektu.

• Manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu objektu.

 

 

Upozorňujeme návštěvníky, že prostor je monitorován kamerami!

Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

 

Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně u pokladny. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na provozovatele zařízení.

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720