Znojmo – Králův stolec – Znojmo

Délka trasy: 13km

 

Trasa na jednu z nejpopulárnějších vyhlídek v okolí Znojma začíná na konci ulice Přemyslovců, u rozcestí Znojmo – hrad. Odtud se vydáte po modré značce Gránickým údolím podél potoka, přes Pivcův pramen až k rozcestníku Gránice. Na tomto tříkilometrovém úseku se příjemně schováte před sluncem a děti potěší naučná mločí stezka. Na rozcestí budete pokračovat lesem po zelené značce kolem hájenky až se dostanete polní cestou k silnici u obce Mašovice, kterou je nutno přejít. Dále cesta směřuje k lesu po vaší levici, kde se opět napojíte na zelenou značku. Ta vás přes rozcestník u Andělského mlýna dovede až k vyhlídce Králův stolec. Cesta zpět do Znojma povede i nadále po zelené značce lesem přes Kočičí údolí a rozcestník Nad Lomem. Ve zbylém 3km úseku projdete městskou částí jménem Hradiště až do samotného centra města Znojma.

 

 

Lukov – Nový Hrádek – Podmolí

Délka trasy: 8km

 

Cesta na romantickou zříceninu Nový Hrádek začíná v obci Lukov, na rozcestníku Lukov – bus. Pro dopravu ze Znojma můžete využít autobusovou linku č. 817. První dva kilometry od rozcestníku následujte červené znační. Nejdříve projdete celou vesnicí, na jejímž konci odbočíte doleva, a poté za necelých 15 minut dojdete až k rozcestníku Příčky. Od tohoto místa musíte začít sledovat místo červeného značení, značení zelené. Krásná lesní cesta proplétaná kořeny stromů vás dovede až ke vstupu do Nového Hrádku, který je rozsáhlou a dobře uchovanou zříceninou hradu plášťového typu. Cesta zpět vede po stejné trase k rozcestníku Příčky, a odtud budete pokračovat lesem po zelené značce přes Žlebský potok až do obce Podmolí. Do Znojma vás opět dopraví autobusová linka č. 817.

 

 

Čížov – Hardegg – Čížov

Délka trasy: 9km

 

Procházku k rakouskému hrádku, ležícího přímo na rakousko-moravské hranici, který tvoří řeka Dyje, je nejlepší začít v obci Čížov. Pro dopravu ze Znojma můžete využít autobusovou linku č. 817. Od rozcestí v Čížově se vydáte po modré značce přes rozcestníky Pod Čížovem a Na Keplech. Chcete-li se pokochat pohledem na hardeggské panoráma, odbočte doprava na následujícím rozcestníku jménem Hardeggská vyhlídka. Dále se vraťte stejnou cestou zpět k rozcestníku a pokračujte doprava po modré značce až k samotnému hraničnímu přechodu v podobě mostu přes řeku Dyji. Na druhé straně se vypíná vysoko nad údolím hrad Hardegg. Na cestě zpět do Čížova vás nejdříve čeká dvoukilometrový úsek po zelené značce k rozcestí Na Keplech a posledních 1,5km pokračujte po již známé trase označené modrou barvou až do obce Čížov. Do Znojma vás opět dopraví autobusová linka č. 817.

 

 

Havraníky – Devět mlýnů – Šobes – Havraníky

Délka trasy: 8km

 

Trasa na jednu z nejnavštěvovanějších vinic v České Republice začíná u rozcestníku na okraji obce Havraníky. Pro dopravu ze Znojma můžete využít autobusovou linku č. 818. Nejdříve se vydáte po červené značce k Havranickému vřesovišti, u kterého se odpojíte na zelené značení. Přes rozcestník Pod Honigovou chatou se po cestě linoucí se kolem vinic dostanete k vyhlídce Devět mlýnů. Ta nabízí atraktivní výhled na proslavenou vinici Šobes, ležící v meandru řeky Dyje. Dále budete pokračovat necelý kilometr k rozcestí Na Fládnické cestě a kolem kapličky dojdete po dalších 600m k řece na rozcestí Pod Šobesem. Odtud se napojíte na červenou značku a přejdete visutou lávku. Zde začíná Šobeská cesta vedoucí k samotné vinici, ve které během léta můžete ochutnat místní vína. Náročnější turisté mohou dále stoupat k rozcestníku Šobeská cesta, odkud se po žluté napojíte na Lipinskou cestu. Ta už je označena modrou barvou a dovede vás zpět k rozcestníku Pod Šobesem. Pro návrat do Havraníků půjdete 2km po červené značce přes Judexův mlýn a Havranické vřesoviště.

 

 

Sealsfieldův kámen – Popice – Znojmo

Délka trasy: 13km

 

Vycházka na oblíbenou vyhlídku nad kaňonem řeky Dyje začíná i končí u rozcestníku Znojmo – údolí Dyje. Od tohoto údolí, nacházejícího se pod Karolíninými sady, budete až na samotný Sealsfieldův kámen následovat žlutou značku. Pětikilometrový úsek po malebné lesní cestě vás bude svádět nahoru a dolů podél toku řeky, až vás postupně vyvede na skalní vyhlídku do 80 metrů nad jejími meandry. Zde se můžete kochat jedinečným pohledem na kaňon Dyje a obdivovat panenskou krásu NP Podyjí. Od rozcestníku Sealsfieldův kámen se vydáte po zelené značce do obce Popice, kde vás přivítají zdejší vinice. Z Popic vás čeká poslední čtyřkilometrový úsek po červené značce. Nejdříve projdete obcí Konice a poté se přes Kraví horu, odkud je krásný výhled na město Znojmo, dostanete zpět k rozcestníku, kde vaše cesta započala. Náročnější turisté si mohou trasu protáhnout od Sealsfieldova kamene po žluté k rozcestníku Pod Novou cestou, přes bývalý mlýn Papírna k Judexovu mlýnu. Dále pokračujte po červené značce přes Havranické vřesoviště do Popic, kde navážete na původní trasu. Tato varianta procházky je delší o 8,3 km.

 

 

Čížov – Vranov nad Dyjí – Čížov

Délka trasy: 20km

 

Nejdelší trasa ze všech procházek Podyjím začíná opět na rozcestí v obci Čížov. Nejdříve se vydáte po modré značce k rozcestí Na Keplech, a poté odbočíte doprava na Pašeráckou stezku, která má červené značení. Na prvním rozcestníku Ledové sluje máte možnost odbočit doleva na vyhlídku k obelisku. Dále půjdete přes rozcestníky Vranovská brána a Mostek hraběnky Heleny Mniszkové, dokud po lesní cestě nedojdete k rozcestníku u řeky. Odbočte doprava a pokračujte přes Zadní Hamry podél řeky až do Vranova nad Dyjí. Na zpáteční cestě přejděte most u rozcestníku Vranov nad Dyjí – Benátky a po 1,5 kilometrech vás zelená značka svede opět k rozcestníku Zadní Hamry – lávka. Následující 2,5km dlouhý úsek po červené značce naváže na stejnou trasu k Vranovské bráně a odtud se vydáte doleva po žluté kolem loveckého zámečku Lusthaus z poloviny 18. století. U následujícího rozcestníku Pod Lesnou, ke kterému se dostanete po jednom kilometru, odbočte doprava. Poslední úsek, který má 4,5km a vede po modré značce, vede lesní cestou okolo Protrženého a Čížovských rybníků zpět do Čížova.

 

 

Pěšky podyjím 02

 

 

 

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720