Úschovna zavazadel v radniční věži je z důvodu rekonstrukce uzavřena.

 

Ceník úschovny: 

Běžné příruční zavazadlo                    20,- Kč za každý započatý den
Hromadné uschování zavazadel pro školní výpravy s pedagogickým dozorem                   30,- Kč

 

Předání předmětů do úschovny:

• Do úschovny přijímáme snadno přenosné předměty, které nemohou poranit, znečistit, nebo způsobit škodu osobám či zařízení, nebo poškodit jiné uschované předměty do hmotnosti 15 kg/ ks.

• Podle kapacity přijímáme do úschovy také dětské kočárky apod., jízdní kola do úschovny nepřijímáme.

• V případě naplnění kapacity úschovny, nebo pokud to nebude technicky možné, je náš zaměstnanec oprávněn odmítnout přijetí dalšího předmětu do úschovy.

• Dokladem o převzetí předmětu do úschovny je vystavený Úschovní lístek ve formě paragonu. Ukladatel je povinen se přesvědčit při přebírání Úschovného lístku o správnosti v něm uvedených údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ukladatel ve vlastním zájmu Úschovní lístek chrání před poškozením nebo ztrátou.

 

Příjem a výdej uschovaných předmětů:

• Zaměstnanec přijme předmět k úschovně a vydá ukladateli Úschovní lístek ve formě paragonu, na kterém je vyznačen druh zavazadla, počet kusů a cena za kus a celkem. Ukladatel tuto částku zaplatí předem.

• Zaměstnanec vydá ukladateli uschovaný předmět po předložení Úschovního lístku a případně po doplacení úschovného za celou dobu úschovy.

• Vydávající zaměstnanec není povinen zkoumat, zda osoba, která předkládá Úschovní lístek, je oprávněna k odebrání uschovaného předmětu.

 

Provozní doba úschovny:

Je v souladu s otvírací dobou radniční věže, tj:

květen, červen, září    denně   9.00 – 12.30 13.00 – 17.00    
červenec – srpen    denně   9.00 – 12.30 13.00 – 18.00  
říjen, duben    út - ne 10.00 – 12.30 13.00 – 16.00  

 

Zavazadla či předměty mohou být uloženy po dobu maximálně jednoho roku od jeho uložení. Po uplynutí této úschovní doby mohou být neodebrané uschované předměty odeslány na náklady uschovatele na adresu uvedenou na Úschovným lístku.

 

Pokud se stane, že uložený předmět vykazuje znaky vedoucí k domněnce, že jeho obsah podléhá zkáze, může být po uplynutí 48 hodin jeho obsah (či část obsahu) podléhající zkáze na náklady uschovatele zlikvidován.

 

Nadcházející události

Znojemská Beseda
Masarykovo náměstí 449/22
66902 Znojmo 2

IČO:00092720   DIČ:CZ00092720